Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Handleiding PKIOverheid-servercertificaat aanvragen

Vraag hier uw PKIoverheid-certificaat van KPN. KPN B.V. is geregistreerd als Trusted Service Provider voor het leveren van identificatie-, en vertrouwensdiensten in het kader van de Europese Verordening eIDAS. Vraag uw PKIOverheid-servercertificaat via ons aan en krijg €50,- korting op uw certificaat!

Let op: Deze actie is alleen geldig als u het certificaat aanvraagt via pki-overheid-certificaat.nl en deze handleiding volgt.

Stap 1: Registreer uzelf als abonnee bij KPN

Duur: 1-2 werkdagen

Om een servercertificaat aan te vragen moet u abonnee zijn bij KPN certificaatdienstverlening. Dit is noodzakelijk om uw PKIoverheid-certificaat aan te vragen en geheel gratis. U ontvangt in dit proces een e-mail van KPN met een knop om de aanvraag te starten.
Werkt de knop in de e-mail niet goed? Kopieer dan de link van de knop en plak deze in uw browser. 

Bij deze aanvraag geeft u een ‘bevoegd vertegenwoordiger’ op. Dat is degene die bevoegd is om uit naam van uw organisatie te handelen. Let op: KPN controleert de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger bij de KvK. Zorg er dus voor dat de KvK-gegevens kloppen met de gegevens op de aanvraag.

De registratie verloopt als volgt:

 • Vul alle vereiste gegevens in via het web-formulier.
 • Ga akkoord met de algemene voorwaarden van KPN.
 • Download het PDF-bestand met de door u ingevulde gegevens.
 • Print het PDF-bestand en onderteken dit (of laat dit ondertekenen door iemand die daartoe bevoegd is).
 • Voeg kopieën van een geldig identiteitsbewijs toe van de bevoegd vertegenwoordiger en de opgegeven contactpersonen.
 • Stuur het ingevulde formulier en de identiteitsbewijzen naar onderstaand adres.

KPN B.V.
Ter attentie van PKIoverheid-Validatie
Postbus 9105
7300HN APELDOORN

Bekijk hier de uitgebreide toelichting en invulinstructie (met screenshots) van KPN.

Registreren als abonnee »

Vraag nu een driejarig PKIoverheid-certificaat aan voor slechts:

549,-

Stap 2: Genereer een CSR (Certificate Signing Request)

U heeft het CSR nodig voor stap 3. Start deze stap zodra u uw abonneenummer ontvangen heeft.

Om een Servercertificaat aan te vragen (zoals het PKIoverheid-certificaat) heeft u een CSR nodig. CSR staat voor Certificate Signing Request en is een elektronische verzoek om een certificaat te ondertekenen.

KPN heeft een hulpmiddel ontwikkeld waarmee u een CSR aanmaakt: de aanvraagassistent. Dit hulpmiddel installeert u op uw computer. Na het downloaden van het bestand opent u het programma. Op het tabblad “Nieuwe aanvraag” kunt u een nieuwe aanvraag doen voor uw organisatie. Deze nieuwe aanvraagt genereert een code voor u. Deze code heeft u later nodig bij de aanvraag.

Bent u de CSR-code kwijt of vergeten? Geen zorgen, onder het tabblad “Lopende Aanvragen” ziet u altijd uw lopende aanvragen. Hier kunt uw CSR-code kopiëren. Deze code ziet er ongeveer zo uit:

—–BEGIN CERTIFICATE REQUEST—–
MIICkTCCAXkCAQAwGTEXMBUGA1UECgwORmlzY2FhbCBvbmxpbmUwggEiMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCZLc5SUy+jtV1tv6rd4D9N/YeD09AgMBAAGgMzAx
BgkqhkiG9w0BCQ4xJDAiMCAGA1UdJQEAnatRhGSzw9gYWSXSoGpXl2hxrCOe+
6xdCTaQwkJiNf0s59GuszuKOv8oQjB4qWaVulExzmW3f1CYyEckVewkUPhCPZ4J5
ot14KN5sxtTS/V68GRG6Wk4skZXCcoWBqnz2CPJfxz0HPo3gEemrKgpFWvnJyFVM
Oq7hcFXKt1scBQoIi2Nr83kjn1yKPvp9clqf2hvPl240v5lQSg==
—–END CERTIFICATE REQUEST—–

Download de aanvraagassistent »

(Downloadlink staat onder aan de KPN-pagina)

LET OP: Ga zelf door naar Stap 3 om uw PKIoverheid-certificaat aan te vragen.  U bent op dit punt slechts abonnee bij KPN. De aanvraag voor het certificaat is nog niet gedaan en komt pas in Stap 3: Start de aanvraag van het PKIoverheid-certificaat.

Stap 3: Start de aanvraag van het PKIOverheid-servercertificaat

Duur: 1-2 werkdagen

U moet eerst KPN abonnee zijn voor u deze stap kunt starten. Zonder abonneenummer kunt u niet verder. Houd uw CSR uit stap 2 bij de hand. Met uw abonneenummer en CSR kunt u de aanvraag starten.

Deze aanvraag is voor het PKIoverheid standaard servercertificaat. Houd deze handleiding bij de hand tijdens de aanvraag en bekijk onderstaande informatie aandachtig.

Start de aanvraag »

Controleer of u aan alle voorwaarden op de checklist aanvraag PKIoverheid servercertificaataanvraag voldoet. Als u op de volgende stap klikt krijgt u een e-mail met een link om de aanvraag te doorlopen.
Werkt de knop in de e-mail niet goed? Kopieer dan de link van de knop en plak deze in uw browser. 

De aanvraag verloopt als volgt:
Vul alle vereiste gegevens in via het web-formulier en houd rekening met het volgende:

 • Kies voor ‘volledig nieuw’ als u nog niet eerder een certificaat hebt aangevraagd bij KPN.
 • Voer uw eigen domeinnaam in bij ‘Naam van de service’. Heeft u geen eigen domeinnaam? Dan heeft KPN een oplossing voor u: Vul het volgende domein in met uw eigen KvK-nummer: kvk<kvknummer>.sbrdomein.nl (Voorbeeld: kvk12345678.sbrdomein.nl)
 • Het Overheids Identificatie Nummer (OIN) wordt automatisch gevuld. Deze moet u laten staan.
 • Kopieer de CSR direct uit het KPN-programma uit stap 2.
 • Uw certificaat is bestemd voor Digipoort (keuze 5) of het Private Server Certificaat.
 • Bij type aanvraagt kiest u voor “initieel” als u nog niet eerder een PKIoverheid-certificaat heeft gehad.

Vervolgens kunt u de ingevulde aanvraag als PDF-bestand downloaden. Deze aanvraag moet nog ondertekend worden. Dit kan digitaal, of door de aanvraag uit te printen en op te sturen.

Digitaal:
Als u beschikt over een rechtsgeldige elektronische handtekening kunt u de aanvraag elektronische ondertekenen en per mail indienen. Hier ontvangt u een e-mail van KPN over.

Per post:
Download het PDF-bestand met de door u ingevulde gegevens. Print het PDF-bestand en onderteken dit (of laat dit ondertekenen door het contactpersoon op de aanvraag). Stuur vervolgens het formulier naar onderstaand adres.

KPN B.V.
Ter attentie van PKIoverheid-Validatie
Postbus 9105
7300HN APELDOORN

Stap 4: Identificatie door KPN en ontvangst certificaat

Duur: Afhankelijk van beschikbaarheid (3-10 dagen)

KPN werkt met partners door het hele land om de persoonlijk identificatie uit te voeren. U kunt deze afspraak zelf plannen op een door u gewenst tijdstip en locatie. KPN neemt hierover contact met u op. Deze identificatie is bij de prijs inbegrepen en u bent vrij om een locatie te kiezen (uitgezonderd van de Waddeneilanden).

Zodra de identificatie voltooid is ontvangt u binnen enkele dagen een e-mail van KPN met het certificaat. Dit bestand heeft een .PEM-extensie en kan gebruikt worden in de KPN Aanvraagassistent uit Stap 2. U gaat als volgt te werk:

 1. Open de KPN Certificaataanvraagassistent. Deze vindt u vaak terug op uw bureaublad.
 2. Ga naar het tabblad ‘Lopende aanvragen’.
 3. Klik naast uw aanvraag, bij actie, op ‘Aanvraag afronden’.
 4. Open het door KPN ontvangen .PEM bestand.
 5. Doorloop de aangegeven stappen: Backup maken en kies een wachtwoord. (Onthoud dit wachtwoord goed)
 6. Sla het nieuwe bestand (.PFX) op en gebruik waar nodig.

Heeft u een Mac? Bekijk dan hier de handleiding voor Mac.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.